Kelderdrainage

In veel Vlaamse woningen is optrekkend vocht vanuit de kelder een groot probleem. Bij hevige regen staat grondvocht onder een grote druk. Omdat de kelder ondergronds ligt is dit het zwakste punt, want het staat in rechtstreeks contact met grondvocht. Als de keldermuren en keldervloer poreus zijn of het metselwerk is niet goed meer, zal het grondvocht door de druk de kelder binnen sijpelen. Dit heeft een vochtige kelder tot gevolg. Als er langdurig niets aan gedaan wordt, kunnen de gevolgen zich verplaatsen naar de woning zelf. Het vocht zal via de muren de woning intrekken. De woning kan hierdoor beschadigd raken, maar ook de gezondheid van de bewoners loopt gevaar op. Lees meer hier op latourdairboncelles.be

Hoe grondvocht in de kelder voorkomen?

Het is lastig om grondvocht in de kelder te voorkomen. Een veel gekozen oplossing om grondvocht tegen te houden is kelderbekuiping. Aan de keldermuren en de vloer worden dan meerdere waterdichte cement- en mortellagen aangebracht. Maar kelderbekuiping is niet in alle gevallen mogelijk. Een en ander is afhankelijk van de ondergrondse waterdruk. Wanneer deze druk te hoog is, is kelderbekuiping niet mogelijk. Ook in een kelder die niet stabiel genoeg is, is er een risico dat de bekuiping uiteindelijk zal scheuren en zal er voor een andere oplossing gekozen worden, zoals kelderdrainage.

Soorten kelderdrainage

Als kelderbekuiping niet mogelijk of wenselijk is, dan blijft het nog belangrijk om van je vochtige kelder af te komen. Kelderdrainage is geen methode om de kelder waterdicht te maken, maar zal er wel voor zorgen dat vocht dat in de kelder weet door te dringen goed wordt afgevoerd, zonder dat je vochtproblemen krijgt. Er zijn diverse vormen van kelderdrainage.

Wanddrainage

Wanddrainage zal vrijwel altijd in combinatie met vloerdrainage aangelegd worden. Vocht dat door de muren sijpelt zal immers via de vloer afgevoerd worden. Aan de kelderwanden wordt een noppenmembraam aangebracht waarin kleine kanaaltjes zitten. De kanaaltjes zorgen ervoor dat het water netjes wordt afgevoerd en voorkomt dat vocht door de keldermuren trekt. Vocht dat door het membraam wordt opgenomen zal door de kanaaltjes naar het grondmembraam stromen. Het noppenmembraam zelf zal afgedekt worden met een nieuwe waterdicht metsellaag wat droog zal blijven.

Vloerdrainage

Grondvocht kan ook door de vloer de kelder inkomen. In dat geval is vloerdrainage de oplossing. Vloerdrainage wordt ook aangelegd als er wanddrainage is toegepast. Ook bij vloerdrainage zal er gebruik gemaakt worden van een noppenmembraam. Grondvocht dat door de keldervloer komt, wordt door het vloermembraam opgenomen, alsmede ook het vocht dat via de wand naar de vloer stroomt. De kanaaltjes in het membraam leiden het vocht naar een verzamelput met een pomp erin. Van hieruit zal het vocht naar het riool worden doorgepompt.

Randdrainage

De kimnaad is de rand waar de kelderwand en de keldervloer bij elkaar komen. Als vocht niet door de betonnen vloer kan wegtrekken, zal het een weg zoeken naar de kimnaad en daar omhoog de wand intrekken. Om dit te voorkomen kan er ook randdrainage aangelegd worden. Aan de kimnaad wordt een goot gemetseld van waterdicht cement. Vocht zal niet meer door de muren kunnen trekken, maar komt in de goot terecht, waarna het afgevoerd wordt naar een verzamelput.